Co je list vlastnictví a jak a kde jej získat?

Co je to list vlastnictví?
Jedná se o veřejnou listinu obsahující soupis nemovitostí, ke kterým k danému datu, v dané okrese, obci a katastrálním území náleží vlastnické právo konkrétnímu vlastníku, vlastníkům či jiným oprávněným.

Co lze v listu vlastnictví zjistit?

List vlastnictví je krom „hlavičky“ a zápatí rozdělen do částí A až F. V těchto jednotlivých částech lze najít veškeré podrobnosti týkající konkrétní nemovitosti nebo souboru nemovitostí.
Co obsahují jednotlivé části:

Hlavička – informaci o datumu a času, ke kterému je stav evidován
A – obsahuje informaci o vlastníku, vč. adresy a identifikátoru (ročné číslo, IČO) a v případě více vlastníků uvádí jejich vlastnické spolupodíly.
B – uvádí informace identifikující nemovitost – pozemky, parcely, výměru, druh pozemku, způsob využití případně způsob ochrany
C – tato část obsahuje informaci k věcným právům, která zatěžují nemovitost. Jedná se tedy o věcná břemena, služebnosti, zástavy včetně listin, na základě kterých jsou tyto vztahy evidovány, oprávněných, se kterými jsou tyto vztahy navázány a v neposlední řadě jejich pořadí.
D – je určena pro poznámky a další obdobné údaje vč. plomb a případných upozornění
E – se věnuje Nabývacím titulům a jiným podkladům k zápisu. Nabývacím titulem se rozumí např. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení, rozhodnutí soudu atp.
F – Vztah bonitovaných půdně ekologických (BPEJ) k parcelám – co to znamená a jak se to posuzuje jsem rozepsal v dalším článku.

Jak a kde mohu list vlastnictví získat?

Osobně

List vlastnictví vč. oficiálního razítka, které potvrzuje „správnost a že se jedná o originál“ vydává Katastrální úřad nebo Czech point

On-line

Veřejné on-line přístupy a nahlížení do katastru nemovitostí resp. list vlastnictví poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 111 Praha 8, prostřednictvím svého webu či „aplikace“ Nahlížení do katastru nemovitostí.

Webová adresa je nahlizenidokn.cuzk.cz.

Nemovitost zde můžeme vyhledat máme-li k dispozici informace o parcele, stavbě, jednotce případně právu stavby nebo lze také vyhledávat konkrétní řízení, list vlastnictví nebo přímo v mapě nebo dle katastrálního území.

Po zadání některých z výše uvedených parametrů se v první kroku dostaneme na on-line výpis k dané nemovitosti. Ten obsahuje pouze základní informace o nemovitosti a vlastnicích, ale nejedná se o list vlastnictví.

Ten lze stáhnout on-line – koupit elektronickou listinu, a to dvěma způsoby.

1. Zakoupení výpisu z katastru nemovitostí tedy listu vlastnictví cestou „klastického e-shopu“ kdy je jedna A4 stránka zpoplatněna 50 Kč. Je to jednoduché. Rozkliknete, že chcete Výpis z KN (LV), přidáte do košíku, předem si spočítáte počet stran a cenu a pak už jen zadáte e-mail, odsouhlasíte podmínky a uhradíte např. kartou a následně Vám LV i doklad o zaplacení přijde do mailu.

Ale pozor, tento elektronický výpis nemá „razítko“, proto si předem musíte být jisti, pro koho popř. k jakému účelu list vlastnictví potřebujete. Pro osobní potřebu, popř. některé z právních úkonů, Vám tato verze může stačit, nicméně pro banky, soudy případně odhady je třeba mít originál s razítkem nebo výpis prostřednictvím dálkového přístupu.

2. Dálkovým přístupem k údajům z katastru nemovitostí České republiky, který lze získat na základě podán Žádosti o založení zákaznického účtu pro dálkový přistup k údajům z katastru nemovitostí. Tento dálkový přístup je dle mého vhodný spíše pro profesionály působící v oblasti realit, bankovnictví, stavebnictví, popř. další souvisejících oborů. Žádost lze získat opět online na stránkách katastru nemovitostí a následně jej na úřad doručit prostřednictvím datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobním podáním.

Pro bližší informace volejte + 420 774 277 597 nebo se podívejte na www.matouskozumplik.cz.

Sdílet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další články

Pozitivních zpráv není nikdy dost

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Proto si i my v Adomus – reality a finance jinak dovolíme sdílet několik pozitivních informací, které se týkají Vás,

Případová studie – Popovice

Při prodeji nemovitostí majitelé často řeší, zda se do toho pustit jako „samoprodejci“ nebo zakázku svěřit profesionálnímu realitnímu makléři. Druhá varianta je určitě správně. Proč?