Jak dokončit prodej nemovitosti a co je k tomu potřeba? (díl druhý)

Jak dokončit prodej nemovitosti?
Skvělá zpráva: Podařilo se zajistit seriózního zájemce. Jaké kroky a postupy by tedy měli následovat?

Jedním z prvních úkonů, kdy všechny zúčastněné strany souhlasí s prodejem / nákupem je zcela jistě “Rezervační dohoda” a složení “rezervační zálohy”.

Rezervační dohoda

Při zajištění rezervace ve spolupráci s realitní kanceláří by tato dohoda měla být odsouhlasena všemi stranami. Tzn. že zúčastněné strany souhlasí s prodejem za sjednanou cenu, a to v případě, že kupní cena bude uhrazena do sjednaného termínu na základě Kupní smlouvy popř. Smlouvy o smlouvě budoucí, kterou se zúčastnění zavazují podepsat do sjednaného termínu.

Strana prodávající ani realitní kancelář tuto nemovitost ve sjednaném období neprodá jinému zájemci a kupující se naopak zavazuje složit zálohu a nemovitost v daném termínu koupit.

Takto by se dal teoreticky popsat smysl a význam rezervace nemovitosti.

Jak to ale funguje v praxi a jaká jsou rizika?

Důležité je v tomto případě vyjasnění všech podmínek transakce před podpisem, a hlavně možnosti financování ze strany kupujícího. Má-li připraveny prostředky v hotovosti, neměl by být žádný problém. Je tedy třeba počítat se 4 % ke kupní ceně na úhradu daně z nabytí nemovitosti, ale to je již budoucí starost strany kupující. V dnešní době je to již po změně v listopadu roku 2016 poměrně zažitá věc. Kdy ale podepsat rezervaci v případě, že bude koupě financována hypotečním úvěrem či úvěrem ze stavebního spoření? Před podpisem rezervační dohody určitě doporučuji sednout si ke kulatému stolu a na rovinu si říct, jaké jsou možnosti, jak jsou zajištěny prostředky a jaké jsou podmínky pro čerpání úvěru apod. Cílem každého prodávajícího je prodat v co nejkratším čase za co nejvyšší možnou cenu. Proto po samotné rezervaci ještě není vyhráno. Výše rezervační zálohy je většinou v řádu nižších procent a často odpovídá výši provize realitní kanceláře, která se u běžných zakázek pohybuje v průměru v rozmezí 3 – 5%. Dojde-li k situaci, že nejsou splněny podmínky rezervační dohody ze strany kupujícího, je to pro všechny strany velmi nepříjemná situace. Tzn. že není podepsána Kupní smlouva nebo Smlouva o smlouvě budoucí, nebo není složena kupní cena ve sjednaném termínu. Nejen, že kupující nezíská svoji vysněnou nemovitost, ale zároveň přichází o složenou zálohu. Prodávající neprodal svoji nemovitost a přišel tak o čas a náklady spojené s provozem, popřípadě přichází o zisk. Tyto finanční ztráty jsou sice kryty právě ze zálohy, včetně nákladů realitní kanceláře. Věřte mi, že cílem seriózní a etické realitní kanceláře není vydělávat na pokutách. Kancelář tímto jako zprostředkovatel přichází zejména o kus důvěry a prestiže v očích klientů, i přestože situace nenastala jejím zaviněním. Jak k této situaci může dojít? Je to jednoduché, prodávající dostatečně neprověří způsob a možnost financování ze strany kupujícího a stejně tak i kupující nemá prověřeny své možnosti, bonitu, výši možného úvěru a podmínky, za kterých mu banka úvěr poskytne.

Vše má ale svoje řešení!

Realitní makléř zná podmínky na realitním a hypotečním trhu. Musí umět poradit a vysvětlit situaci oběma stranám, v ideálním případě je seznámí s celým procesem hned na začátku spolupráce. Prodávajícím napoví, že první zájemce, který je ochoten podepsat rezervaci, nemusí být i kupujícím. Zároveň však ověří možnosti kupujícího. Zájemci napoví, aby nespoléhal jen na online kalkulačky, ale vše je třeba dobře naplánovat a prověřit, aby pak nenastal problém. Oběma stranám doporučí, aby byly trpělivý a věc řešily s nadhledem a selským rozumem. Samozřejmostí by mělo být, že realitní makléř nabídne a pomůže financování zajistit přes hypoteční divizi své kanceláře, případně přes spolupracující subjekty v oblasti financí a hypoték.

Sdílet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další články

Pozitivních zpráv není nikdy dost

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Proto si i my v Adomus – reality a finance jinak dovolíme sdílet několik pozitivních informací, které se týkají Vás,

Případová studie – Popovice

Při prodeji nemovitostí majitelé často řeší, zda se do toho pustit jako „samoprodejci“ nebo zakázku svěřit profesionálnímu realitnímu makléři. Druhá varianta je určitě správně. Proč?

Chcete být úspěšný realitní makléř?

  Chcete být úspěšný realitní makléř? Pojďme na tom společně pracovat! Já určitě nemám největší realitní kancelář a asi ani neprodávám nejvíce realit na světě.